(1) = ligging van het lokaal, bewegingsvrijheid en -mogelijkheden van de leerlingen in de klasruimte,  inrichting van het klaslokaal / vaklokaal, meubilair, materiële omstandigheden, leerboeken, documentatiecentrum, beschikbare middelen en infrastructuur, schoolregelgeving, klasregels, leerplannen, systeem van vakken en vakoverschrijdende activiteiten, type van leerkracht (polyvalent, vakspecialist), toets- en examensysteem, werkklimaat voor de leerkracht, leerklimaat voor de leerling(en), tijdstip van de les  ...

 

TERUG