(4) In het kader van het grote geheel voor het lesgeven is de leerling een kind of jongere die naar school gaat. In het perspectief van levenslang leren (LLL) zal de lerende na de institutionele leertijd verplicht zijn zich te handhaven en zich verder ontwikkelen : nieuwe noden en uitdagingen tegemoet zien.

TERUG