TERUG NAAR HOOFDPAGINA      TERUG NAAR INDEX ALGEMENE DIDACTIEK    

naar de voorbeelditems Naar de OEFENINGEN  


P. Timmermans

HET GROTE GEHEEL VOOR HET LESGEVEN

 Op het einde van deze overkoepelende unit ben je minstens in staat om
- de componenten van het grote geheel voor het lesgeven grafisch te schetsen en in te vullen met minstens 3 persoonlijk gevonden items

- bij minstens 5 onderscheiden voorbeelditems per paneel (= ingevuld schema) commentaar te geven waarbij vooral de link met het eigenlijk lesgeven (ellips) verklaard wordt

- het onderling verband tussen de in elkaar grijpende componenten en tov de kern (ellips) algemeen en concreet te verwoorden

- alle elementen in de kerncomponent van het schema (het lesgeven in strikte zin) te commentariëren

- de 3 hoofdaccenten (invalshoeken ) voor het lesgeven in de strikte zin algemeen te verwoorden en het belang ervan met eenzelfde concrete les naar keuze toe te lichten

- het nut van deze materie voor het eigen lesgeven (de eigen onderwijspraktijk) te concretiseren

Scroll naar beneden

METEEN INOEFENEN? KLIK HIER

Bestudeer bovenstaande grafische voorstelling: welke componenten zijn er en hoe haken deze op elkaar in?

Noteer in onderstaand venster een lesonderwerp voor één van je onderwijsvakken. (Tip: kies een lesonderwerp uit een unit in een handboek / leerboek. )

Welke 3 invalshoeken of accenten (ellips) zijn beschikbaar om eenzelfde les totaal verschillend perspectief te geven (= doelgerichtheid)? Leg concreet uit.

Noteer je denkwerk in het onderstaand venster.

Hoe krijg ik het ingevuld schema op mijn computerscherm? Eenvoudig: klik op de grafische voorstelling hierboven.

OEFENINGEN =>klik hier

TEKST versie Wil je een gedetailleerde lijst van voorbeelditems per rubriek => klik dan hier .

 Wil jij je antwoord bijhouden, print dan deze pagina uit.


TERUG NAAR HOOFDPAGINA

TERUG NAAR INLEIDING TOT DE ALGEMENE DIDACTIEK

TERUG NAAR INDEX ALGEMENE DIDACTIEK

NAAR GRAFISCH SCHEMA"HET GROTE GEHEEL VOOR HET LESGEVEN"

 

All rights reserved © P. Timmermans