terug

OEFENING 9.

MAROKKO

Almaar meer naar school

Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur voor Marokkaanse leerlingen op Vlaamse scholen neemt uitbreiding. «Hoe staat het onderwijs in Marokko ervoor?» vraagt u zich misschien ook af. Minister Vanderpoorten ging zich ter plaatse erover informeren. In Marokko gaan almaar meer kinderen en jongeren naar school. De 'scholarisatiegraad' neemt snel toe. Naar schatting is 55 procent van de 28 miljoen Marokkanen analfabeet. Het onderwijs is er ontoereikend en verouderd. Net zo min als het recht op onderwijs is het recht op arbeid verzekerd. De werkloosheidsgraad is gemiddeld 20 procent Zowel bij artsen als dokwerkers is er werkloosheid. In sommige sectoren, bij ingenieurs bijvoorbeeld, loopt dat op tot één op twee gediplomeerden.

 

Het land hervormt daarom vanaf 2000-2001 het onderwijs grondig. Vanaf 2001 neemt de Marokkaanse regering zich voor 5 procent van het bruto binnenlands product aan onderwijs uit te geven. De scholen en universiteiten moeten hun curricula aanpassen aan de eisen van de arbeidsmarkt. Wie het kan moet inschrijvingsgeld betalen. In rurale gebieden moeten er meer scholen komen. Immers, één kind op vier tussen 6 en 11 dat niet in een stad woont, gaat niet naar school. Bij de 12-14jjarigen buiten de steden is dat meer dan één kind op drie. In 97j98 ging maar 37,2 procent van alle Marokkaanse zesjarigen naar school. Toen de leerplicht in 2000-2001 van 7 naar 6 jaar was gebracht, steeg hun deelname naar 85 procent. Van de 6j tot 11 jjarigen ging 68,6 procent in 97-98 naar school. In 2000-2001 was dat ook al 85 procent. In landelijke milieus is dat minder: een stijging van 55,4 naar 76,7 procent.

Uit Klasse

 

Maak aan de hand van bovenstaande tekst duidelijk wat de allocatiefunctie in onderwijs concreet inhoudt

terug