TERUG NAAR INDEX REFERENTIEKADER
TERUG NAAR HOOFDPAGINA      TERUG NAAR INDEX ALGEMENE DIDACTIEK  

Scroll naar beneden   
P. Timmermans

VAN PRODUCTGERICHT NAAR PROCESGERICHT ONDERWIJS

Op het einde van dit hoofdstuk verwachten we van jou
 
- vergelijkend inzicht in maatschappij- vs persoonsgericht onderwijs (macroniveau)  en in  product- vs procesgericht onderwijs  zowel op niveau van de school als op didactisch  vlak;


- groeiende belangstelling en stellingname  inzake het  breed maatschappelijk  debat en de consequenties ervan voor de basiscompetenties  van de leraar en in het bijzonder voor het onderwijzen en het leren.

TIEN + 1 KRITISCHE VERWERKINGSOEFENINGEN

 Wil jij je antwoorden bijhouden, print dan de ingevulde pagina's af.

 

OEFENING 1

BESTUDEER IN ONZE SAMENLEVING DE FEITELIJKE WERKING VAN =>

 

 

 EEN BANKINSTELLING

 

 

 EEN ZIEKENHUIS

 

 

EEN PRETPARK
 MET EEN PRODUCTGERICHTE BRIL

 

 

 

 

 

 MET EEN PROCESGERICHTE BRIL

   

Tot slot: - zet per kolom een kruis (in proces- of productgebied) bij elke kolom.

REFLECTIEMOMENT: Waarom is deze oefening nuttig voor jou?

terug naar boven


OEFENING 2 a

BESTUDEER IN ONZE SAMENLEVING DE FEITELIJKE WERKING VAN =>

 

 

 EEN SUPERMARKT

 

 

 EEN FIETSRALLY

 

 

ONTWIKKELINGS-

HULP

 MET EEN PRODUCTGERICHTE BRIL

 

 

_____________________

Basiscompetentie =>LK

______________________

______________________

______________________

 MET EEN PROCESGERICHTE BRIL

 

 

____________________

Basiscompetentie => LK

______________________

______________________

______________________

OEFENING 2 b

Welke basiscompetenties hebben de beroepen 1 2 3 4 die overdraagbaar zijn op het beroep van de leerkracht S.O.?

Te plaatsen in proces- of productvenster.

 1. postbode  2. supermarktverkoopster  3. brandweerman  4. ontwikkelingshelper
       

REFLECTIEMOMENT: Heb je verstaan waarom deze oefening ingelast wordt in de didactiek van het referentiekader?


 OEFENING 3

Klik hier op STRIP


Wat heeft deze strip te maken met het hoofdstuk  "product - procesgericht" onderwijs?

terug naar boven 

OEFENING 4

Voor wie dient het onderwijs?  Is het voor de klant ? Wie is eigenlijk de klant?


 
Klantgericht onderwijs 

is goed, als            

 maar is erg bedenkelijk, als 

terug naar boven


OEFENING 5

Als je de  basiscompetenties van de leerkracht  bekijkt (zie oriënterende inleiding) dan wil de overheid  weg van het productgericht  onderwijs en  heeft het een boon voor procesgericht onderwijs. Bewijs.OEFENING 6

Wat betekent voor jou :  "persoonsgericht" onderwijzen?   Is van deze kijk al iets te bespeuren in  één van jouw onderwijsvakken?  Wees concreet.


OEFENING 7
 
Neem het didactisch basisschema  en ga na  welke component(en ) meer of minder  aandacht verdient (verdienen) rekening houdend met de productgerichte of procesgerichte visie.

terug naar boven


OEFENING 8

Productgericht onderwijs  bevordert bij de leerlingen (in het beste geval)  geheugenkennis en reproductie; procesgericht onderwijs legt meer de nadruk op inzicht en zelfstandig leren. Akkoord?
 
   Analyseer en bestudeer deze  stelling op een kritische wijze.


OEFENING 9

Klik en lees de volgende tekst uit Klasse: 'Almaar meer naar school'. 

Maak aan de hand van deze tekst duidelijk wat de allocatiefunctie in onderwijs concreet inhoudt

terug naar boven


OEFENING 10

Onze maatschappij lijdt onder prestatiedruk. Welke aanwijzingen en concrete voorbeelden voor jouw leven (ivm de opleiding) heb je?

Welke aanwijzingen en concrete voorbeelden ken je mbt leerlingen (vanaf 12 jaar) waaraan je later zal lesgeven?

terug naar boven


OEFENING 11

60 % van alle Amerikaanse leerlingen krijgen de eerste 10 minuten van de schooldag verplichte TV reclame op hun (school) bord.

 

Kies één vraag:
A. Kan het onderwijs uit de greep van de commercialisering blijven? Is het wenselijk dat het onderwijsbeleid een eigen koers kan varen? Waarom (niet)?


B. Wat heeft deze problematiek te betekenen voor de werkvloer (de lesgevende leerkracht en de leskrijgende leerlingen in een gewone secundaire school)?


C. Wat zegt het inspiratief artikel "Onderwijs is meer dan waspoeder" over dit thema?

Klik en lees "Onderwijs is meer dan waspoeder"

terug naar boven


TERUG NAAR index REFERENTIEKADER

TERUG NAAR HOOFDPAGINA

TERUG NAAR INDEX ALGEMENE DIDACTIEK

TERUG NAAR INLEIDING TOT DE ALGEMENE DIDACTIEK

All rights reserved © P. Timmermans