TERUG NAAR INDEX VAN DE ALGEMENE DIDACTIEK

Scroll down

P. Timmermans

HET REFERENTIEKADER VOOR DE DIDACTIEK

Situering in didactisch schema

Raadpleeg hoofdstuk 1: product- vs. procesgericht onderwijs in het boek Leren en Onderwijzen.

Klik hier op KRITISCHE VERWERKINGSOEFENINGEN OVER PRODUCTGERICHT vs PROCESGERICHT onderwijs

 

Klik aan en consulteer voor de studie van het didactisch referentiekader volgende interne pagina's

 

ONDERWIJSKUNDIG referentiekader:

het grote geheel voor het lesgeven

GELIJKE KANSENBELEID

POLITIEK REFERENTIEKADER

 12 doelen van de regering

Regeringsakkoord over onderwijs

Vlaams onderwijsbeleid in het kort

Politieke discussie over de leerplicht

MAATSCHAPPIJBEELD

Levenslang leren

Onderwijs is meer dan waspoeder

Marokkaans onderwijs

 

PERSOONSBEELD

Wat de impact van het pedagogisch perspectief van persoonlijkheidsbeeld concreet betekent, is heel duidelijk af te leiden uit de Alternatieve Eindtermen voor de eerste graad SO volgens de Vlaamse federatie voor STEINERONDERWIJS exclusief in deze website Opvoedkunde:

Klik op

EINDTERMEN 1ste GRAAD S.O. STEINERSCHOOL

 

REFERENTIEKADER VOOR DE LEERKRACHT

Beroepsprofiel van de leerkracht

Oriëntatie op de leraar S.O. groep 1 (de regent)

Basiscompetenties voor de leerkracht op een rij

 

EINDTERMENPROBLEMATIEK

Vakspecifieke eindtermen

Vakoverschrijdende eindtermen

Zoek de eindtermen op voor je onderwijsvak(ken) en bestudeer de compatibiliteit met het desbetreffende leerplan.

Link: http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/eindtermen/eindtermdocumenten/

 Wat is een opvoedingsproject?

kennismaking


naar didactische bronnen => klik hier

TERUG NAAR INDEX VAN DE ALGEMENE DIDACTIEK

All rights © P. Timmermans