COGNITIEVE TAXONOMIE

BLOOM

AFFECTIEVE TAXONOMIE

KRATHWOHL

PSYCHOMOTORISCHE

TAXONOMIE

BRION

 

6. EVALUEREN

 

 

 

5.SYNTHETISEREN

 

 

 

4. ANALYSEREN

inductief redeneren

deductief redeneren

 

3. TOEPASSEN

probleemoplossend denken

regels/procedures toepassen

 

 

2. INZIEN

inzichtelijke kennis

van begrippen/principes

 

 

 

1. WETEN

geheugenkennis van feiten en procedures

 

 

 

5.KARAKTERVORMING

 

 

 

4. WAARDEREN IN SAMENHANGEND VERBAND

 

3. CONCREET WAARDEREN

(voorkeuren)

 

 

 

2. REAGEREN

 

2.2. bereid zijn uit vrije wil tot

 

2.1 zich schikken in (normgedrag)

 

1. AANDACHT OPBRENGEN VOOR

 

 

6. CREATIEF MOTORISCH HANDELEN

 

5. ZICH AANPASSEN

probleemoplossend handelen

constructievaardigheden

strategievaardigheden

 

4. AUTOMATISMEN

(gewoonten)

 

 

3. ZELFSTANDIG BEHEERSEN

 

 

 

2. NABOOTSEN

 

 

 

 

1. WAARNEMEN

(basis van psychomotoriek)