terug

EXTRA TIPS BIJ HET FORMULEREN VAN DOELEN

Bij gesloten doelen:

1. Wat betreft de aanwezige criteria


Altijd:
1. Leerlingen kunnen: .....
na te streven leergedrag = wkw. achteraan.
2. Inhoud: ondubbelzinnig en bondig.
____________
Soms:
3. Hulpmiddelen, beperkingen, omstandigheden.
4. Minimum

 

2. Positief formuleren, taalkundig juist.

3. Meervoudige doelen in één doel vermijden.

4. Elk leerdoel staat op zich: leesbaar op zich.

5. Intentie noteren, NIET de handeling daartoe.

Bij affectieve leerdoelen:

Werkwoord: durven, willen, bereid zijn