terug

 

LEERGEBIEDEN VOOR DE

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN VAN DE TWEEDE GRAAD

SECUNDAIR ONDERWIJS

gezondheidseducatie

leren leren

milieueducatie

opvoeden tot burgerzin

sociale vaardigheden

muzisch-creatieve vorming

technisch-technologische vorming voor het ASO