WAT BETEKENT HET BEGRIP "LEERSTOFJAARKLASSENSYSTEEM"?

Leerlingen van dezelfde leeftijd gegroepeerd
aan wie uniform onderwijs gegeven wordt
en
waaraan dezelfde prestatie-eisen worden gesteld.

dus: leerstof centraal + gelijkheid + gelijktijdigheid

=> dezelfde leeftijd op hetzelfde tijdstip
binnen dezelfde tijd succesvol presteren
voor dezelfde leerstof

=>homogene klassen
=>zittenblijven per schooljaar (=> homogeniseren)

=> dezelfde leerstof binnen uniforme leersituatie
geen individualisering
> < differentiëren

 

 TERUG NAAR BEGINSITUATIE


TERUG NAAR INDEX VAN DE ALGEMENE DIDACTIEK

All rights © P. Timmermans