JONGEREN VANDAAG

TERUG

 

Schrijf hieronder enkele persoonlijke ervaringen op in één van de drie vakken.

 Hoe ervaar jij jongeren over het algemeen?

  Hoe zijn meisjes?

 Hoe zijn jongens?

Vergelijk en reflecteer aan de hand van de bevindingen hieronder.

 

Jongerengewoonten

Onderzoekers van de provinciale jeugdraad Brabant concluderen voor de jeugdwerkers:

Er zijn drie jongerengroepen te onderscheiden:

1. Spontane groepen die je vindt op plaatsen als het park, de skateramp, een plein ... Meestal kennen de jongeren elkaar van op school als het hen uitkomt. Iedereen kent iedereen en soms zijn ze zelfs erg 'close'.

2. jeugdverenigingen

3. open aanbod: jongeren zien elkaar als er iets te beleven valt, als er een aanbod is: speelplein, jeugdhuis ... Ze komen en gaan wanneer ze willen en kennen elkaar soms helemaal niet.

Er zijn grote verschillen in vrijetijdsbesteding tussen jongens en meisjes. Jongens hangen meer rond, spelen computerspelletjes en skaten. Meisjes luisteren meer naar muziek, winkelen en trekken zich op hun kamer terug met hun beste vriendin.

Belangrijk is dat de verschillen J M toenemen naarmate de sociale en culturele kwetsbaarheid toeneemt. Dit betekent :

Belangrijke verschillen duiken op wanneer het opleidingsniveau in rekening wordt genomen.

In de jeugdverenigingen waren voor het overgrote deel jongeren uit het ASO, minder uit het TSO en nauwelijks uit BSO. De omgekeerde trend zie je bij de spontane groepen hoewel behoorlijk wat ASO-jongeren aansluiting vonden. Bij de deelnemers aan het open aanbod zie je jongeren uit alle studierichtingen.

Ook naar andere vrijetijdsactiviteiten verschilden de jongeren sterk. Bij ASO-jongeren staan naast de jeugdvereniging ook internet, TV kijken en muziek spelen meer frequent op de lijst. Rondhangen (lummelen), skaten en gamen is meer weggelegd voor BSO-jongeren.

DUS:

In sommige gevallen zal een verschillende aanpak van jongens en meisjes noodzakelijk zijn.

Het rondhangen met vrienden moet men positiever waarderen. Hoe ouder jongeren worden, hoe meer zij hun tijd 'zonder bevoegde persoon' willen doorbrengen en dat is normaal.

(J-P OLBRECHTS)

TERUG NAAR DE BEGINSITUATIE