Het gaat niet goed met de jongens

Probleemstelling:

Zijn ondermaats presterende jongens het slachtoffer van een vrouwelijk onderwijssysteem?

Wat denk jij? Schrijf hieronder je mening.

 

KUL-professor Jan Van Damme (LOSO-project) pakte in 2001 uit met een ophefmakende studie over het secundair onderwijs.

Slechts 28 procent van de jongens haalt een ASO-diploma, tegen 42 procent van de meisjes. Meer dan de helft van de jongens studeert met minstens een jaar vertraging af, terwijl dat bij de meisjes één op de drie is.

Bijna 20 procent van de jongens eindigt zonder diploma, bij de meisjes is dat 10 procent.

Hoe komt de nieuwe gender gap tot stand?

Jongens lijken het vaak al in de basisschool te laten afweten. Ze vertrekken met een achterstand. Meisjes leren sneller praten en lezen. Zo beschikken de meisjes over tweemaal zo veel woordenschat als jongens. Jongens ervaren dat ook, ze voelen zich dom en revancheren zich met apenstreken en verstorend gedrag. "De meisjes zijn de slimsten", zeggen de jongens in elk vierde leerjaar.

Het gemengd onderwijs vandaag is een vrouwenzaak. Jongens vinden er geen rolmodellen meer.

In het middelbaar onderwijs tel je 56 procent vrouwelijke leerkrachten, in het ASO nog meer.

Vrouwelijke leerkrachten prefereren meisjes in de klas: ze gedragen zich beter, zij zijn rustiger en volgzamer dan de rumoerige jongens. Vrouwelijke leerkrachten vestigen ook een vrouwelijk leercultuur, meer gericht op kennen dan op kunnen. Jongens ervaren studeren "als iets van meisjes". Ons onderwijs steunt volgens J. Van Damme meer op zaken waarin meisjes goed zijn.

Zijn homogene vakklassen een oplossing? (Jongens krijgen dan apart taal en meisjes krijgen ook apart wiskunde en wetenschappen.)

Er zijn spectaculaire prestatieverbeteringen gesignaleerd (Shenfield High School Essex) wanneer men opteert voor gescheiden jongens en meisjes onderwijs.

Het invoeren van aparte jongensklassen en meisjeklassen voor de onderwijsvakken is echter op het macrovlak bekeken ... onbetaalbaar.

 

TERUG NAAR "DE INSTROOM REGELEN"

 


TERUG NAAR INDEX VAN DE ALGEMENE DIDACTIEK

All rights P. Timmermans © 2004