TERUG

LEERLINGENPROFIEL

 

Neem een blad, trek drie kolommen en vergelijk. Tot welke conclusie kom je?

Ingrid

Ingrid is de primus van de klas. Haar vader is regent wiskunde zodat ze dagelijks geconfronteerd wordt met wiskundige termen of problemen. Haar vader en zij hebben van wiskunde hun hobby gemaakt. Ook voor alle andere vakken zijn de resultaten van Ingrid uitstekend. Haar taken zijn steeds vlekkeloos en haar lessen studeert ze voorbeeldig. Die orde en netheid heeft ze van haar vader. Haar IQ werd onlangs gemeten. Score = 110.

Leren is voor Ingrid reproduceren. Al haar lessen leert ze vanbuiten tot in de details. In de examens leidt dit soms tot hachelijke situaties en huiltaferelen wanneer de hoeveelheid leerstof te groot wordt. Ingrid heeft dan steeds het gevoel dat 'ze het niet gaat kunnen'. Tot

nog toe is het wel al altijd gelukt.

Als primus vindt ze de competitiegeest in de klas zeer belangrijk. Ze wil steeds bewijzen dat ze de beste is. Haar streefdoel is 85% behalen op het einde van dit schooljaar. Ingrid is het prototype van de voorbeeldige leerling. Ze hangt als het ware aan de lippen van de leerkracht en aanvaardt alles blindelings wat hij zegt. Soms wordt ze hiervoor gepest door haar medeleerlingen.

Dave

Dave is een alternatieve jongen. Hij rookt in de toiletten, vindt Slayer het einde en komt af en toe met de brommer van zijn oudere broer naar school. Vorig jaar heeft hij een jaar moeten dubbelen. "Kan me niets schelen, punten interesseren me toch niet." zegt hij dan. Voor Dave maakt het niet uit of hij een 6 of een 9 haalt op een toets. 'Erdoor is erdoor'. Wanneer hij een onvoldoende haalt probeert hij wel na te gaan wat de oorzaak ervan is en op die manier zijn leerproces bij te sturen. Toch studeert Dave enkel voor de examens en hoopt er zo eik jaar met de hakken over de sloot te geraken.

Hij heeft een hekel aan lezen. Vaak werpt hij na school zijn boekentas op de keukentafel en vertrekt met zijn vrienden op café. Hij heeft geen echt lievelingsvak op school. Alles hangt af van de inhoud die op dat moment behandeld wordt. Leren is voor Dave het oplossen van problemen en zoveel mogelijk zelfstandig werken. Groepswerk ziet hij niet goed zitten en dingen van buiten leren vindt hij gruwelijk. Meestal haalt hij voor puur reproductieve toetsen een onvoldoende. Nochtans is Dave vrij hoog begaafd en is hij bereid om zich in te spannen als de leerstof uitdagend genoeg is en hem interesseert.

In de klas is Dave 'een moeilijk geval'. Hij accepteert niet. zomaar alles wat de leerkracht op het bord schrijft. Hij trekt vaak zijn eigen conclusies en voert dan verhitte discussies om toch maar zijn gelijk te halen.

Sam

Sam wil populair zijn binnen de klasgroep en hij is het ook, vooral bij de meisjes. Hij ziet er verzorgd uit, draagt merkkledij en bezit een portie goede humor. Zijn schoolresultaten zijn behoorlijk goed, vooral Geschiedenis is een vak waar hij zich duidelijk onderscheidt van de rest. De wereldoorlogen fascineren hem. Die fascinatie wordt nog aangewakkerd door zijn grootvader, zelf een oud-strijder. Sam verslindt letterlijk boeken die met het onderwerp te maken hebben. Hij kent alle belangrijke data uit het hoofd, weet alles over legeruniformen en oorlogsvliegtuigen herkent hij bij wijze van spreken aan het geluid van hun straalmotor. Sam is wat dat betreft precies een encyclopedie. Later wil Sam in een museum gaan werken of archeologie gaan studeren.

Sam vindt zichzelf een zeer goed student. Hij studeert 'voor de punten' en probeert zo bij de
beste leerlingen van de klas te horen. Hi studeert regelmatig en besteedt extra tijd aan het vak
geschiedenis. Af en toe haalt Sarn eens een onvoldoende. Vooral wiskunde kan hem soms
parten spelen. Van een 'buis' voor wiskunde, daar kijkt hij niet meer van op. "Ik ben geen
wiskundige knobbel en ik zal het ook nooit worden" klinkt het dan." Die leerkracht maakt er
ook altijd een chaos van. Zijn lessen zijn allesbehalve duidelijk en je weet nooit wat
belangrijk is en wat nieC' Op de IQ-test die werd afgenomen eerder dit jaar haalde Sam een
score van 102.
SAM

Sam wil populair zijn binnen de klasgroep en hij is het ook, vooral bij de meisjes. Hij ziet er verzorgd uit, draagt merkkledij en bezit een portie goede humor. Zijn schoolresultaten zijn behoorlijk goed, vooral Geschiedenis is een vak waar hij zich duidelijk onderscheidt van de rest. De wereldoorlogen fascineren hem. Die fascinatie wordt nog aangewakkerd door zijn grootvader, zelf een oud-strijder. Sam verslindt letterlijk boeken die met het onderwerp te maken hebben. Hij kent alle belangrijke data uit het hoofd, weet alles over legeruniformen en oorlogsvliegtuigen herkent hij bij wijze van spreken aan het geluid van hun straalmotor. Sam is wat dat betreft precies een encyclopedie. Later wil Sam in een museum gaan werken of archeologie gaan studeren.

Sam vindt zichzelf een zeer goed student. Hij studeert 'voor de punten' en probeert zo bij de
beste leerlingen van de klas te horen. Hi studeert regelmatig en besteedt extra tijd aan het vak
geschiedenis. Af en toe haalt Sarn eens een onvoldoende. Vooral wiskunde kan hem soms
parten spelen. Van een 'buis' voor wiskunde, daar kijkt hij niet meer van op. "Ik ben geen
wiskundige knobbel en ik zal het ook nooit worden" klinkt het dan." Die leerkracht maakt er
ook altijd een chaos van. Zijn lessen zijn allesbehalve duidelijk en je weet nooit wat
belangrijk is en wat nieC' Op de IQ-test die werd afgenomen eerder dit jaar haalde Sam een
score van 102.

TERUG