TERUG NAAR INDEX VAN DE ALGEMENE DIDACTIEK

P. Timmermans

ORGANISATIE VAN DE ONDERWIJSLEERSITUATIE

 

Raadpleeg HOOFDSTUK 5 in het boek Leren en Onderwijzen vanaf p.117

 


Klik weldra hier => LEERVORMEN & WERKVORMEN: BASISSCHETS


Klik hier => LIJST DIDACTISCHE WERKVORMEN, LEERSTRATEGIEËN EN AFFECTIEVE "WERKVORMEN"


Klik hier => DIDACTISCHE PRINCIPES


TERUG NAAR INDEX VAN DE ALGEMENE DIDACTIEK

All rights © P. Timmermans