HET BASISONDERWIJS

Basics voor toekomstige regenten

© P. TimmermansLEERPLICHT
(1914) Verlengde leerplicht (1983)


Een kind wordt leerplichtig als het zes wordt. ( schoolplicht).
De structuur van het lager onderwijs (nieuw decreet op het basisonderwijs: 1997) blijft zes leerjaren, maar de verdeling in 3 graden valt wettelijk weg.
Kleuterschool en lagere school geïntegreerd in de basisschool.


LESTIJDEN
Indeling van lln. in klassen op basis van het lestijdenpakket (sinds 1984)
= geen indeling volgens klasnormen meer maar uren per school (totaal pakket). M.a.w. flexibele indeling (geen vaste klasgroepen) is wettelijk mogelijk gemaakt als de school daartoe beslist.


SYSTEEM
Schoolorganisatie van de lagere school blijft sterk georiënteerd op het jaarklassensysteem:
lln. van dezelfde leeftijd worden gegroepeerd in klasgroepen: krijgen dezelfde leerinhoud binnen dezelfde tijd en op het einde van de rit zijn de eisen voor iedereen dezelfde.
A - KLAS
De taakleraar (sinds de jaren zeventig): bijwerken van lln. met lichte leermoeilijkheden in de aanpassingsklas, mag ook leerling helpen IN de klas bij de onderwijzer.

NIEUWIGHEDEN

Extra uren zorgbreedte (1993-2003): formule = goedgekeurd project.
Individualisering: impuls = leerlingvolgsysteem, contractwerk, hoekenwerk enz.
Brede basisvorming: impuls = ervaringsgericht onderwijs. (EGO): welbevinden en betrokkenheid essentieel.
Aanzet van hele vernieuwing in lager onderwijs was VLO (1973-1991).
Schooldoorlichting ipv inspectie van de indiv. leerkracht.
Eindtermen voor de lagere school (1995).
Lessen gegroepeerd in leergebieden. Vakkenintegratie belangrijker dan vakonderwijs (bv. in WO, in muzische vorming).
Actief, zelfstandig leren wordt gestimuleerd.
ICT
verovert ook de lesvloer van de basisschool.
Meer autonomie voor de lokale basisschool. Beperkte geldmiddelen.
Inclusief onderwijs: de aparte BLO ter discussie: geïntegreerd in gewone lagere school. GON Basiscompetenties en jobbelasting van de onderwijzer??

TERUG NAAR INDEX VAN DE ALGEMENE DIDACTIEK

All rights © P. Timmermans