TERUG NAAR HOOFDPAGINA TERUG NAAR INDEX ALGEMENE DIDACTIEK TERUG NAAR HET GROTE GEHEEL VAN HET LESGEVEN

NAAR OEFENING 3 naar OEFENING 4

OEFENING 2

NAAR OEFENING 3

Noteer in onderstaand schrijfvenster een passend en persoonlijk item voor elke rubriek / component van dit overzichtsschema.

!! Probeer het eerst zonder het ingevuld overzichtsschema. (klik)

Let op je verwoording

Verduidelijk waarom die component in het schema betekenis heeft tov de andere en op de eerste plaats tov de kern van het lesgeven (in de ellips): het eigenlijk lesgeven. Herlees eventueel de vooropgestelde bedoelingen van deze unit => START)

  Lk => lln in onwl.omgeving

 De school

 Het onderwijs (macro)

 Het ouders

  De maatschappij

Passen je antwoorden in de juiste rubriek. Handig: Alle voorbeelditems mét links naar uitleg verzameld in één syntheseweb=> Klik hier.

 WIL JIJ DEZE ANTWOORDEN BEWAREN, PRINT DEZE BLADZIJDE DAN UIT.


naar OEFENING 3

TERUG NAAR HET GROTE GEHEEL VAN HET LESGEVEN

 

All rights reserved © P. Timmermans