TERUG NAAR TEKST

 

CONCRETE TIPS VOOR KLASREGELS

1. Vergeelde regels tegengaan.
2. Niet als truc. Respect als basistoon. De groep aanvaarden zoals ze is.
3. Vanuit wanorde of chaos essentieel overleven. De lk. heeft ook rechten. De slachtoffers ook.
4. Niet te veel ineens.
5. Samenspraak. Luisterbereidheid van de lk.
6. Concreet, duidelijk en positief formuleren.
7. Feedback + toelichten. Regelmatig herinneren.
8. Zichtbaarheid.
9. Niet omkopen.
10. Zelf mee consequent zijn.
11. Goed lesgeven.

P. TimmermansTERUG NAAR INDEX VAN DE ALGEMENE DIDACTIEK