TERUG NAAR HOOFDPAGINA    TERUG NAAR INLEIDING ALGEMENE PEDAGOGIEK 

TERUG NAAR INDEX ALG. PEDAGOGIEK NAAR INDEX ALGEMENE DIDACTIEK       


1.

Basisoefening 1

naar oefening 2

BASISBEGRIPPEN ALGEMENE PEDAGOGIEK

Doel
Zich oriënteren in veel gebruikte termen en begrippen rond opvoeding

Zoek de volgende begrippen op (ook in het Frans of Engels, verklaar en vergelijk in algemene woordenboeken en encyclopedieën, pedagogisch-didactische naslagwerken en basiswerken, of via internet):

- pedagogie, pedagogiek, educatief, psychopedagogie, pedologie, agogisch
- opvoeding, opvoeden, zelfopvoeding,
- zelfontwikkeling
- persoonlijkheidsontwikkeling
- vorming, permanente vorming (éducation permanente)
- opleiding, scholing, onderricht, opvoedend onderwijs

Inhoudelijke aanwijzingen
Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor eenzelfde begrip. Constateer de verschillen. Probeer te achterhalen waarom. Zet vraagtekens bij onopgehelderde passages in de definities en commentaren.
Vind je het begrip niet, zoek dan naar een gelijkaardig werk. Zoek in een andere taal (education, ...), op internet, in een boek, in een tijdschriftartikel. Zijn er betere termen of nieuwe termen, voeg deze dan toe aan het lijstje. Is het teveel schrijfwerk, neem een kopie en vermeld daarop de bron.

VORMING IS GEEN ONDERWIJS

Eén tekst Prof. Dr. R. Roels (VUB "Theorie van de volwassenvorming", verschenen in Klasse 7 sept.90 p.28) is een exemplarisch voorbeeld van begripsverklaring rond vorming, onderwijs, opvoeding, opleiding, scholing. Klik hier.

 

 

Klik hier en ga naar OEFENING 2


TERUG NAAR HOOFDPAGINA    TERUG NAAR INLEIDING ALGEMENE PEDAGOGIEK 

TERUG NAAR INDEX ALG. PEDAGOGIEK NAAR INDEX ALGEMENE DIDACTIEK       

All rights reserved © P. Timmermans