TERUG NAAR HOOFDPAGINA  TERUG NAAR INDEX OEFENINGEN ALG. PED. INLEIDING

  TERUG NAAR INLEIDING ALGEMENE PEDAGOGIEK 

TERUG NAAR INDEX ALG. PEDAGOGIEK NAAR INDEX ALGEMENE DIDACTIEK       


2.

OEFENING

INTERVIEW met iemand die opvoedt

NAAR OEFENING 3

 

LEIDRAAD

A. Wie?

opvoeder, leraar van gewoon onderwijs, leraar van buitengewoon onderwijs, orthopedagoog, directeur van een school, een ouder, een ouder van eenoudergezin, rechter jeugdrechtbank, opvoeder in migrantengezin, adoptieouders, leider van jeugdbeweging, vluchthuiswerker, azielzoker die kinderen heeft, therapeut, politiek mandataris, economist, publicist, schrijver van jeugdboeken, pastoor, catechist, gezinshelper, babysittter...

 

B. Vragen

bijvoorbeeld
- Identiteit en situatie: bepaal en beschrijf wie: professioneel, ouder, jeugdbeweging, school ...

- Veel aan opvoedingswerk al gedaan?

- Hoe gekomen tot een visie of opvatting over opvoeden?
aldoende? voorbeeld eigen opvoeder? eigen schooltijd? lectuur? media (TV-programma's?)
evolutie? oorzaak?

- Wat denkt u over de opvoeding van tegenwoordig in vergelijking met vroeger, met andere opvoeders, ...?

- Hulp bij het opvoeden? van wie? noodzakelijk?

- Wat is voor u opvoeden? Wat niet? (voorbeelden)

- Wat moet een opvoeder kunnen?

C. Analyse en interpretatie

 

NAAR OEFENING 3 : de spot op de pedagogische werkelijkheid.

 


TERUG NAAR HOOFDPAGINA    TERUG NAAR INDEX OEFENINGEN ALG. PED. INLEIDING

TERUG NAAR INLEIDING ALGEMENE PEDAGOGIEK 

TERUG NAAR INDEX ALG. PEDAGOGIEK NAAR INDEX ALGEMENE DIDACTIEK       

All rights reserved © P. Timmermans