TERUG

Wie is Feuerstein ?

Reuven Feuerstein werd in 1921 in Roemenië geboren. Hij begon zijn loopbaan als
onderwijzer. Van 1940-1944 was hij verbonden aan een school voor achtergebleven en
emotioneel gestoorde kinderen in Boekarest. In 1944 wist hij aan de Duitse bezetting te
ontkomen en naar Israël te vluchten. Na de oorlog kwam hij terug naar Europa om bij te
dragen aan de opvang van de kinderen (veelal wezen) uit de concentratie-kampen. Om
onderwijsvoorzieningen op te zetten werden bij deze kinderen IQ-tests afgenomen. De
kinderen scoorden erg laag. Dat leidde bij hem tot de conclusie dat de IQ-testen geen goed
instrument waren omdat zij geen rekening hielden met de verschrikkelijke ervaringen, die de
kinderen hadden meegemaakt. Naar zijn idee hadden de kinderen meer mogelijkheden dan de
test aangaf.Om die mogelijkheden op het spoor te komen ging hij part-time studeren bij
Piaget en Rey in Genève. Met behulp van instrumenten van Piaget en Rey kreeg Feuerstein
zicht op wat er met de kinderen aan de hand was. Er was bij hen sprake van tekorten in het
cognitief functioneren waardoor het leren in schoolse situaties belemmerd werd.

Vanaf 1950 was hij ook betrokken bij de opvang van kinderen van joodse immigranten uit Noord-Afrika.

Het gaf hem de gelegenheid om geleidelijk aan een theoretisch kader voor de hulpverlening te ontwikkelen.

Naast bepaalde groepen immigranten vroeg de begeleiding van kinderen met ontwikkelingsstoornissen steeds meer zijn aandacht.

In zo'n periode van twintig jaar ontstond wat wij nu de 'methode Feuerstein' noemen.

INFORMATIE => http://www.icelp.org

 

Boeken:

Feuerstein.R./Y.Rand/J.E.Rynders (1993), Laat me niet zoals ik ben. Rotterdam, Lemniscaat

Jager. M de / J.Lebeer (1995) , Denken kun je leren. Utrecht, Sardes.

Steinert.I. (1998): De betekenis van Feuerstein's gedachtengoed voor het onderwijs:

mediatie als vorm van begeleid onderwijs in de klas; Alphen a.d.Rijn; Samson/Tjeenk Willink bv.

A. Janssens, Ontwikkeling stimuleren. Acco

TERUG


TERUG NAAR HOOFDPAGINA

terug naar index psychologie