synthese

DE FANTASIE /

CREATIEVE VERBEELDING

 

Velen spelen op zeker. Conformisme. Omnium-mentaliteit.

><

Intuïtie, anders combineren, realiteit los, ideeën zat, ballast weg.

1. F = een secundaire  psychische functie

Voortbouwend op de werkelijkheid (vroegere waarneming, geheugen en denken)  is  F  een voorwaarde voor gezond functioneren en behoort  F tot de ontwikkeling van het kind tot een evenwichtige persoon (fantasiespel).

Indien F = primair   => onaangepast gedrag

• van tijdelijke aard : vervorming van de waarneming, hallucinaties.

• constant:  F => werkelijkheid ontvluchten, obsessie

 paranoia (men neemt F- wereld voor waar)

 mythomanie (verzinnen van wereld)

 

Cultuur, opvoeding en moraal

 

2. F nodig als doel-middel voorstelling

 

=> voorafbeeldingen maken van toekomstige plannen, situaties

=> middel om onbevredigde behoeften te realiseren in verbeelding

=> leugen

=> problemen oplossen

=> intrinsieke of extrinsieke motieven

=> sleur doorbreken

=> dromen van

 

3. F nodig bij echte communicatie: empathie vergt F

 

4. F in de kunstcreatie / in muzische activiteiten