TERUG NAAR HOOFDPAGINA


PSYCHOLOGIE

P.Timmermans

 

HOOFDMENU

 INLEIDING TOT DE PSYCHOLOGIE

KRITISCHE VERWERKING van de inleiding

 

 Psychologie van de WAARNEMING

 

Psychologie van de INTELLIGENTIE

Psychologie van het DENKEN

 Het GEHEUGEN

DE FANTASIE / DE CREATIEVE VERBEELDING

 

INLEIDING TOT DE PSYCHOLOGIE

Synthese

Psychologie is de wetenschappelijke studie van het menselijk gedrag. Het kan gaan om alledaags en ongewoon, verklaarbaar en onbegrijpelijk gedrag,. Het kan betrekking hebben op normaal en afwijkend gedrag. Er bestaat ontzettend veel uniform gedrag (de mens is in zeker opzicht een gewoontedier) en er bestaat ook uniek gedrag (bepaald door de psychische verwerkingsmechanismen en dynamische factoren in de psychische "blackbox").

Elk gedrag is een complex en dynamisch geheel van deelgedragingen. De gedragswijze van een persoon kan ook uit de 'gestolde' vorm van gedrag afgeleid worden.

Gedrag is te beschouwen als een interactie tussen de persoon (het individu) en de wereld (de context). De context heeft een enorme invloed op de waarneming en beleving van de specifieke prikkel. De gedraging bestaat uit een bovenlaag ( uiterlijk aspect, zintuiglijk waarneembaar) en een onderlaag (inwendig aspect). Dit laatste is voor de psycholoog erg belangrijk omdat hij (zij) precies een onderzoekende en verklarende kijk ontwikkelt: het grootste gedeelte van de ijsberg is niet zichtbaar.

Elk gedrag is een zinvolle reactie op een zinvolle (zinvol gemaakte) prikkelconstellatie (situatie / context). Een prikkel kan 'bedoeld' maar ook 'onbewust' betekenis krijgen van het subject.

De psycholoog wil de psychische blackbox, de input-gegevens en de situationele aspecten beschrijven en verklaren op een systematische, zo objectief mogelijke, controleerbare wijze en dit via test, experiment, observeren in natuurlijke biotoop, in labo of simulatie, via gesprek, casestudy, biografisch of grafologisch onderzoek,

en dit alles toegepast op organisaties, maatschappelijke systemen, school, reclame, klinisch onderzoek of met het oog op agogisch ingrijpen.

 

met KRITISCHE VERWERKINGSOEFENINGEN < klik: sterk aanbevolen

TERUG NAAR OEFENING 4

naar Psychologie van de WAARNEMING

naar Psychologie van de INTELLIGENTIE

terug naar TOP

 


TERUG NAAR HOOFDPAGINA

NON-PROFIT EDUCATION TOOLS  © P. Timmermans

De copyrights van geciteerde bronnen en beelden blijven gereserveerd bij de oorspronkelijke auteurs of makers.

2002-2003-2004-2005