P.Timmermans ©

PSYCHOLOGIE VAN DE WAARNEMING

 Op het einde van je psychologische studie van de waarneming verwachten we van jou

- waarneming kunnen verwoorden als zinvolle interactie tussen persoon (blackbox) en input (S) specifiek en algemeen, als een complex proces van actieve registratie (bottom-up), spontane organisatie van waarnemingsgegevens (waarnemingswetten) en betekenistoekenning (top-down = S')
- beschrijven hoe de waarneming van fysische prikkels gebeurt (herkenning met absolute en differentiële drempelwaarde)
- in algemene vorm verwoorden hoe de waarneming van fysische prikkels beïnvloed wordt door fysiologische factoren, psychische factoren en de tijdsfactor (sensorische aanpassing, sensorische deprivatie, selectieve aandacht )
- in concrete voorbeelden de spontane groeperingswetten (organisatie van de waargenomen prikkels) toepassen (contrast, constanties, beweging, optische illusies, diepte)
de gestaltwaarneming theoretisch verwoorden (meer en anders dan de optelsom) en toepassen
- alle hoofdaspecten, factoren, problemen en fouten in de betekenisgeving van de waarnemingsinput (vooringenomenheid, verwachtingen, context, sociale druk, cultuur, waarnemingsschema's) algemeen verwoorden en toepassen in een voorbeeld

- de waarneming van andere mensen als interactieproces (bottom-up en betekenistoekenning) met een concreet voorbeeld illustreren

- waarnemingsfouten (met en zonder informatie; interne en externe attributie) praktisch toelichten
- observatiekaart op competente wijze hanteren en toepassen op een eigen gekozen observatie (context, eerste indruk of observatiemotief, feitelijke registratie, psychologische analyse en interpretatie, besluit) als een middel om procesgericht waar te nemen

- de psychologie van de waarneming toepassen op de aandacht in de klas

 

Aandacht voor:

- Raadpleeg hier de SYNTHESE VAN DIT HOOFDSTUK(<klik)

- In videoclips en in reclameboodschappen maken psychologen dankbaar gebruik van het effect van SUBLIMINALE PERCEPTIE. Klik hier voor een attractief voorbeeld.

- Klik hier voor geïllustreerde OEFENINGEN op de psychologie van de waarneming

- OBSERVATIEKAART

+ TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN EEN OBSERVATIEKAART

Klik hier voor =>AANDACHTSTEST

 


TERUG NAAR INDEX PSYCHOLOGIE

TERUG NAAR ALGEMENE INDEX OPVOEDKUNDE

All rights reserved © P. Timmermans 2004-2005