Aandachtsconcentratietest

De Aandachtsconcentratietest is primair ontwikkeld om de aandachtsconcentratie te meten. Maar de test kan ook heel goed gebruikt worden om de aandachtsconcentratie te oefenen. De test is een gecomputeriseerde test en kan vrij gedownload worden.

De test verschilt in drie opzichten van de huidige aandachtsconcentratie- en intelligentietesten.

* Men mag de test van te voren bekijken en het is toegestaan zoveel te oefenen als men wil. Wanneer de test als meetinstrument gebruikt wordt is het zelfs noodzakelijk, dat men van te voren goed geoefend heeft.
* Wanneer de test als meetinstrument gebruikt wordt is het toegestaan de test meerdere keren te doen en alleen het beste resultaat telt.
* De constructie van de test evenals de evaluatie zijn theoretisch gefundeerd. Er is gebruik gemaakt van de inhibitie theorie.

Bovendien is er vanuit gegaan, dat

* intelligentie- en aandachtstest openbaar moeten zijn,
* het mogelijk moet zijn voor de testee (proefpersoon) om met de test vertrouwd te raken alvorens de test te doen

en dat
* het aan de testee moet worden toegestaan om zijn testresultaten te bekijken.

Klik hier

http://oase.uci.kun.nl/~aven1935/student.html

 

TERUG


All rights webpages © P. Timmermans 2004-2005