TERUG

Procesobservatie: ...

leerling / kind/ jongere : ................

periode/datum: ...............................

observator: .....................................

 Concrete situatie / context  Eerste indruk

VERLOOP

Tijdstip / duur / stappen

Feitelijke waarneming en beschrijving van het concreet gedrag in de concrete situatie

Analyse & interpretatie

 

 

 

BESLUIT:

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN EEN OBSERVATIEKAART

TERUG NAAR INLEIDING TOT DE WAARNEMINGSPSYCHOLOGIE


TERUG NAAR INLEIDING / INDEX PSYCHOLOGIE

All rights reserved © P. Timmermans 2004-2005