TERUG

Procesobservatie: voorbeeldfragmenten

leerling / kind/ jongere : ................

periode/datum: ...............................

observator: .....................................

 Concrete situatie / context

De laatste les van de week, net vóór de Krokusvakantie.

--

De vorige les was een toets; deze les wordt gegeven door een nieuwe interimaris, onbekend aan de klas, die bovendien binnen 4 weken verdwijnt.

Het is bijzonder warm in de klas. De stoelen staan verspreid in de klas en over de boekentassen kan je struikelen.

 Eerste indruk

Zij leek mij over te komen als een verlegen meisje dat niet veel zegt.

--

Wispelturige leerling die storend overkomt.

--

Babbelkous.

--

Hij lijkt mij een warhoofd.

VERLOOP

Tijdstip

/ duur

/ stappen

Feitelijke waarneming en beschrijving van het concreet gedrag in de concrete situatie

Analyse & interpretatie

2de deel vd instructie

 

 

 

 

 

 

tussen 10.05 en 10.10 u.

 

 

10.20u.

 

 

10.22u.

 

 

 

10.25u.

 

 

 

 

oefenfase

11 u. tot 11.15 u.

Steekt haar vinger nooit spontaan op om te antwoorden of om een vraag te stellen aan de leerkracht tijdens de instructie.

Bloost zodra je haar aankijkt.

 

 

 

--

Staat bij elke vraag van de leerkracht recht, in plaats van te blijven zitten. Hij fluistert het antwoord verstaanbaar en ongevraagd in het oor van de buurman (L en dan R).

--

kijkt om, 10 keer

 

--

 

Praat overmatig met de linker buur

overmatig is niet eenduidig.

--

Wanneer ik (de lk) hem iets vraag, kan hij mijn vraag niet plaatsen en antwoordt zomaar.

! Geef het type van vraag op (bv. geheugenvraag, inzichtsvraag) of formuleer de concrete vraag.

--

Vraagt altijd of het zo goed is aan de leerkracht die tijdens de oefening voorbijkomt aan de bank van x

=> gaat het hier om verlegenheid of boezemt de leerkracht van het vak haar schrik in?

Op basis van eenmalige observatie is het moeilijk veralgemeenbaar tot een gedragskenmerk

 

 

----

wispelturig (motoriek) of bedreigende situatie of prestatiedruk?

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

Afhankelijk.

Misschien is haar sociale wenselijkheidsgraad hoog.

Vraag is ook of deze hunker naar zekerheid (of is het faalangst?) ook zich buiten de lessituatie voordoet.

 

BESLUIT:

Observatie

Zie boek psychologie: p. 106 : eerste indruk / p. 109: fouten bij de waarneming van personen

Een goede observatie verloopt: systematisch, objectief, nauwkeurig en descriptief.

Gedragsbeschrijving: systematische observatie van gedragingen of gebeurtenissen die als betekenisvol ervaren worden. Men noteert exact wat men waargenomen heeft en men observeert in een natuurlijke omgeving.

1. Concrete gegevens: ondubbelzinnig en niet-gekleurd

2. Concrete situatie(s) verduidelijken

3. Proces: verschillende waarnemingsmomenten / verloop

4. Plaatsen in de context: niet op zich waarnemen maar plaatsen tegen een achtergrond

5. Soorten :

x -as spontaan gebeuren / gepland gebeuren

y- as zuiver observerend / participatief

6. Fouten vermijden bijv. de frequentie bv. wat is normaal gedrag? Wat is ontoelaatbaar ?

Zie boek didactiek: p. 276-277

7. Fasen in het observeren:

A. Observeren -

concrete gegevens noteren -

B. analyseren / kenmerken distilleren / geheel structureren / plaatsen in context / interpreteren

C. nadien komt beoordelen + behandelingsplan voorzien

Controlelijsten: een opsomming van vragen, uitspraken, vaardigheden. Waardeoordelen worden niet geduld.

Beoordelingsschalen: de kwaliteit van het geobserveerd gedrag vastleggen.

 

BLANCO OBSERVATIEKAART

TERUG NAAR INLEIDING TOT DE WAARNEMINGSPSYCHOLOGIE


TERUG NAAR INLEIDING / INDEX PSYCHOLOGIE

All rights reserved © P. Timmermans 2004-2005