TERUG

 

OBSERVATIEKAART:

Zoek een situatie (vrij te kiezen) waarin een kind of een jongere (leeftijd vrij te kiezen) een psychologisch interessant gedrag ontwikkelt. Noteer eerst je eerste indruk. Heb je geen eerste indruk, dan heb je vast wel een probleemstelling of observatiemotief. Noteer de concrete gedragssituatie. Koppel de interpretatie aan de geobserveerde feiten én aan de context. Vermijd veralgemeningen op basis van te weinig of eenmalig gedrag. Doorbreek, bevestig of nuanceer je eerste indruk in het besluit. Het besluit is het resultaat van de geïnterpreteerde waarnemingsgegevens. Eindig met een korte zelfreflectie. Wat betekende deze opdracht voor jou?

HINTS

breed observeren

Procesgerichte OBSERVATIE: ...

leerling / kind/ jongere : ................

periode/datum: ...............................

observator: ..................................... klas: ......

 Concrete situatie / context

 

 

 Eerste indruk /probleemsituatie/ motief van observatie

 

 

VERLOOP

Stappen / tijdstip / fasen / duur / stappen

Feitelijke waarneming en beschrijving van het concreet gedrag in de concrete situatie

Analyse & interpretatie

(op zoek naar de betekenissen, naar het essentiële, open vragen ...)
. .

 

 

Procesgericht BESLUIT/opvolging in breed perspectief:

 

 

HINTS

breed observeren

terug


All rights P. Timmermans © 2005-2006-2007-2008