http://filos.dlo.khleuven.be/opvoedkunde1AV

P. Timmermans

 

PRENATALE & BABYFASE

hulp bij het efficiënt omgaan met het studieboek FELDMAN

 

PRENATALE FASE: verwonderd raken over de prille groei van de mens (videofragment IN THE WOMB)

BABYFASE

1. FYSIEKE ONTWIKKELING
2. PIAGET over cognitieve ontwikkeling
3. INFORMATIEVERWERKINGSTHEORIE over cognitieve ontwikkeling
4. TAALONTWIKKELING
5. SOCIALE ONTWIKKELING
6. HECHTING

1. snelle fysieke ontwikkeling:
belang van het huidcontact (culturele verschillen: zie video "Russische popjes")


gewenning aan een stimulus (continue licht, donker, luid, koude, irritatie ...)


multimodale perceptie: zintuiglijke ontwikkeling afhankelijk van cultuur/milieu


sommige reflexen komen en sommige gaan => hersengroei/ -ontwikkeling bevordert beheersing van complexere gedragspatronen


functietekorten en ermee omgaan


snelle groei en differentiatie van grove en fijne motoriek afhankelijk van interindividuele en interculturele verschillen

2. cognitieve ontwikkeling volgens PIAGET

baby haalt kennis uit sensomotorisch handelen (sensomotorisch stadium van het denken)
uitbouw van schema (verworven in grijpen, kruipen, nijpen, ...)
adaptatie

- assimilatie
- accommodatie

6 substadia binnen de sensomotorische denkontwikkeling
1. zuiggedrag =
2. primaire circulaire reactie
3. primaire en secundaire
4. intentionele reactie + objectpermanentie
5. mini-experimenten
6. innerlijke mentale representaties: indirecte imitatie

KRITIEK OP PIAGET

eerder golven dan stadiasensomotorisch handelen niet altijd noodzakelijk om kennis op te doen (cognitief)
cfr. onderzoek (cfr. video): imitatie zonder motorische input

3. cognitieve ontwikkeling volgens informatieverwerkingstheorie
werking van het geheugen
herinneringen uit de babytijd: infantiele amnesie (voor 3de levensjaar)

4. cognitieve ontwikkeling volgens neurowetenschap:
hersenschors als kaart in ontwikkeling


5. taalontwikkeling

- functies van de taal
- begrip komt voor productie
- prelinguïstische communicatie
- brabbelen
- eerste woordjes
- tweewoordzinnen
- interactionele benadering / culturele verschillen
- babytaal

Welke invloed kunnen genderverschillen hebben op taalontwikkeling?

Welke invloed heeft taalontwikkeling op de algemene condities van mannen en vrouwen?

6. sociaal-emotionele ontwikkeling
vreemdenangst
scheidingsangst
sociale glimlach
social referencing
zelfbesef
begin van theory of mind (TOM)
emotieverschillen
aan de bron van autisme
hechtingsmodi: hoe zich veilig voelen? casus: adoptiekinderen.

TOEPASSING

 

terug