http://filos.dlo.khleuven.be/opvoedkunde1AV

Ontwikkelingspsychologische toepassingen

scroll naar beneden of klik

terug

 PRENATALE & BABYFASE

 PEUTER - KLEUTER

 LAGERE SCHOOLKIND

 PUBERTEIT/ADOLESCENTIE 


TOEPASSING: PRENATALE FASE & BABYTIJD

video IN THE WOMB en BABYTIJD (fragment):

Welke groeiaspecten uit de beginontwikkeling van de mens kunnen bepalend zijn of sterk tot uiting komen bij de puber/adolescent?

bv. VOEDINGSGEWOONTEN

bv. PIAGET kennis komt psychomotorisch tot stand (al doende kennisverwerving)

bv. IMITATIE

bv. HECHTING => relatievorming en stabiliteit


TOEPASSINGEN: PEUTER - KLEUTER

VIDEOFRAGMENTEN (DVD) ANALYSEREN
VANUIT ONTWIKKELINGSSTANDPUNT

Neem één blad per thema. Consulteer het boek van Feldman (ontwikkelingspsychologie). Noteer trefwoord en blz.

Welke invloed zie je wat het thema betreft op de persoonlijkheidsontwikkeling?
- de beleving van het kind
- de impact van de begeleiders / opvoeders
- plaats in de zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky)
- impact van de samenleving / culturele verschillen op de ontwikkeling (per thema).

Maak tot slot een positieve en negatieve afweging per thema.

 THEMA 1:

KINDERHOTEL 

  THEMA 2:

EERSTE SCHOOLDAG 

  

OPPERSTE KONINGIN (4 jaar) 

TOEPASSINGEN: LAGERE SCHOOLKIND

VIDEOFRAGMENTEN (DVD) ANALYSEREN
VANUIT ONTWIKKELINGSSTANDPUNT

 

DE START VAN HET SCHOOLJAAR

 RECLAMEWERELD VEROVERT HET KIND 

terug